​Ngày 19/3/2021, Hội Nông dân huyện Tân Phú tổ chức giao vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn cấp huyện năm 2021 với tổng số tiền 1.225 triệu đồng cho 42 hộ hội viên nông dân tại 3 xã Núi Tượng, Phú Xuân, Phú Thanh.

    Dự giao vốn có đồng chí Nguyễn Hữu Phúc – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân, Trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Tân Phú và các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã Núi Tượng, Phú Xuân, Phú Thanh. Ba dự án được hỗ trợ vốn đợt này đó là dự án “Chăm sóc cây bưởi da xanh” tại xã Núi Tượng, “Chăm sóc cây sầu riêng” tại xã Phú Xuân và “Nuôi dê sinh sản” tại xã Phú Thanh, trong đó nguồn ngân sách huyện là 1 tỷ đồng, nguồn vận động 225 triệu đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn Hội Nông dân huyện đang quản lý đạt 10.095 triệu đồng với 22 dự án, đã hỗ trợ cho 333 hộ vay. Chủ tịch Hội Nông dân huyện  trao vốn cho hội viên xã Phú Thanh Nguồn vốn nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho hội viên nông dân 3 xã Núi Tượng, Phú Xuân, Phú Thanh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tác động tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nông dân tham gia vào Hội và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hữu Phúc mong muốn các hộ tham gia dự án sử dụng vốn vay đúng mục đích và phát huy hiệu quả trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, tích cực tham gia họp Tổ để tăng cường sự đoàn kết tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, hướng tới sản xuất nông sản sạch, an toàn thực phẩm; trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; tham gia hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, nộp phí đầy đủ, đúng thời gian và hoàn trả vốn gốc khi đến hạn. Nguyễn Tuyết

    Nguồn: hoinongdan.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ