​Xã Phú Lộc là xã thuần nông, có diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 3.065 ha, trong đó diện tích đất trồng cây Sầu riêng là 300 ha. Hiện nay, xã Phú Lộc có Tổ hợp tác cây sầu riêng với 25 thành viên đang hoạt động có hiệu quả và cho thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng/ha/năm.

    Tuy nhiên, do chi phí đầu tư cao nên đa số các hộ hội viên nông dân đang gặp khó khăn về nguồn vốn để chăm sóc cây Sầu Riêng. Để tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình thâm canh cây Sầu Riêng trên địa bàn, giúp nông dân nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống, từng bước làm giàu và góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, ngày 12/5/2021, Hội Nông dân huyện Tân Phú tổ chức giao vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn ngân sách huyện cho 14 hộ hội viên, nông dân xã Phú Lộc với tổng số tiền 700 triệu đồng. Nguồn vốn hỗ trợ này nhằm giúp nông dân thực hiện dự án “Chăm sóc cây sầu riêng”, nâng tổng nguồn vốn Hội Nông dân huyện đang quản lý lên 9.095 triệu đồng/18 dự án/262 hộ vay. Theo đó, mỗi hộ tham gia dự án được hỗ trợ vay 50 triệu đồng, với mức phí 0,55%/tháng, thời gian vay vốn là 24 tháng. Đây là nguồn vốn ngân sách huyện được cấp năm 2019, sau 02 năm triển khai thực hiện tại 2 xã Phú Lập, Phú Lâm thu hồi và triển khai xoay vòng cho đơn vị xã Phú Lộc. Giao vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn ngân sách huyện tại xã Phú Lộc Dự giao vốn có đồng chí Nguyễn Hữu Phúc – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân, Trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Tân Phú; Phát biểu chỉ đạo, đồng chí mong muốn các hộ tham gia dự án sử dụng vốn vay đúng mục đích chăm sóc cây sầu riêng đạt năng suất, chất lượng cao, tích cực tham gia họp Tổ để tăng cường sự đoàn kết tạo ra sản phẩm chất lượng, hướng tới sản xuất nông sản sạch, an toàn thực phẩm; trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; tham gia hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, nộp phí đầy đủ, đúng thời gian và hoàn trả vốn gốc khi đến hạn. Nguyễn Tuyết 

    Nguồn: hoinongdan.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ