Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu thủ trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo các phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong các hoạt động của ngành, cụ thể như sau: 7-5-2021 (1).jpg ​1. Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch, mọi sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác sẽ phải trả giá bằng tính mạng, sức khỏe, tiền của của con người. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm cá nhân và tập thể để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 2. Triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, vận động viên… trong toàn ngành việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tại nơi làm việc; thực hiện nghiêm quy định 5K trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 3. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết (các lễ hội; lễ khai mạc, bế mạc các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch,…). Trường hợp cần thiết phải tổ chức các sự kiện tập trung đông người phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở; đồng thời, cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch; đặc biệt là phải đeo khẩu trang.

    Đối với Đại hội Thể dục Thể thao tại các xã, phường, thị trấn; các địa phương không tổ chức lễ khai mạc và bế mạc (cho đến khi có thông báo mới). Các địa phương chủ động bố trí, tổ chức thi đấu phù hợp với tình hình hiện tại và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. 4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, vận động viên… trong toàn ngành cũng như người dân đề cao cảnh giác, ý thức cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để xuất hiện tình trạng hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh; tuyên truyền khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh, thông báo cho chính quyền gần nhất các trường hợp nhập cảnh trái phép, người nghi mắc bệnh hoặc đi về địa phương hoặc vùng có dịch. Ðại dịch Covid-19 diễn biến khó lường, mỗi cá nhân cần đề cao tinh thần công dân, loại bỏ những hành vi thiếu trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh “thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế chính là một trong những biện pháp tối ưu phòng, chống dịch./. ​ Thùy Linh Vũ​ 

    Nguồn: svhttdl.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ