​Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Chỉ thị 1611/CT-BNN-TCTL ngày 22/3/2021 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021. Để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước. Phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền các cấp; bổ sung các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ về quản lý an toàn công trình thủy lợi. Thực hiện công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn tại địa phương theo phương châm “bốn tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng để có thể xử lý ngay nếu có sự cố xảy ra. Kiểm tra việc vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn; rà soát, đánh giá các nội dung không còn phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình và vùng hạ du đập. tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021_

  Sở nông nghiệp và PTNT kiểm tra công trình hồ Cầu Mới tuyến 6, huyện Long Thành

   Rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập, trong đó tập trung xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du; rà soát, đánh giá khả năng thoát lũ sau tràn các hồ chứa nước; tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập, hồ chứa nước xung yếu, vùng hạ du là thành phố, thị xã, khu công nghiệp, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn, lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn và bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục ngay các công trình, hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa, lũ, tránh để xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình và vùng hạ du đập. Đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng, đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ an toàn; tuyệt đối không thi công sửa chữa công trình trong mùa mưa, lũ. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi. Chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi: Bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình thủy lợi; kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình trước và sau mùa mưa, lũ; thường xuyên tổ chức kiểm tra công trình kể cả khi không có mưa, lũ; trực ban và giám sát an toàn công trình nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ xảy ra sự cố công trình. Thực hiện giải tỏa vật cản, phát quang phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến nghị biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Theo dõi, cập nhật dự báo khí tượng thủy văn và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi phục vụ chỉ đạo, vận hành bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du đập; Đối với đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ, tổ chức quan trắc 4 lần một ngày và tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành hồ chứa chống lũ an toàn. Cập nhật thông tin vận hành hồ chứa tối thiểu 2 lần/ngày trong điều kiện thời tiết bình thường và 4 lần/ngày khi có mưa, lũ (trong trường hợp mực nước hồ cao hơn mực nước thiết kế phải quan trắc tối thiểu 1 lần/giờ) lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi. Tổ chức vận hành thừ các trạm bơm tiêu, cống tiêu, cửa van thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa nước và bố trí đủ vận tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm kịp thời sửa chữa, thay thế trong trường hợp có sự cố vận hành; bố trí hệ thống thông tin, cảnh báo cho người dân ở hạ du khi xả lũ các hồ chứa. Nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tiêu để chủ động tiêu úng, thoát lũ. Đối với tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh đã giao Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tổ chức các dự án đầu tư nâng cấp sữa chữa các hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc; hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom; hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú và nâng cấp đê Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch; tổ chức kiểm định toàn đập hồ chứa nước Cầu Mới (tuyến V, tuyến VI), huyện Long Thành và hồ chứa nước Bà Long, huyện Trảng Bom; tổ chức kiểm định chất lượng các cống: Ông Kèo, Ông Mai, Phước Lý và các đập: Ông Kèo, Ông Mai, Phước Lý, Vàm Mương thuộc hệ thống Thủy lợi Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch. tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021

  Cống Ông Kèo, thuộc Hệ thống Thủy lợi Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch hiện đang được tổ chức kiểm định chất lượng công trình sau nhiều năm đưa vào sử dụng

  Để kiểm tra tình hình phục vụ sản xuất, công tác duy tu, sửa chữa đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2021, ngay từ đầu tháng 3/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại các huyện: Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Định Quán, Vĩnh Cửu. Qua kiểm tra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị quản lý công trình tăng cường công tác đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ, vừa đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021

   Nguyễn Ngọc

  Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ