Ngày 29/3/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 3660/UBND-THNC về việc Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc nhập cảnh của người nước ngoài trong công tác phòng, chống dịch covid -19.


    Bản đồ

    bản đồ