Nhằm giúp các nhóm công tác, cá nhân và đơn vị nắm rõ trách nhiệm trong việc thực hiện tự đánh giá (TĐG) và tiến độ thực hiện công việc, đánh giá được thực trạng công tác tự đánh giá 2 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT, góp phần lan tỏa văn hóa chất lượng trong Nhà trường, ngày 20/7/2021, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường cùng với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, các nhóm công tác và các cá nhân liên quan. Tại buổi tập huấn, PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định tính cấp thiết của công tác tự đánh giá chương trình đào tạo trong giai đoạn hiện nay nhằm có các chương trình đào tạo đạt chuẩn và là vấn đề sống còn để tuyển sinh và tự chủ của Nhà trường. PGS.TS Nguyễn Xuân Phương cũng khẳng định Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nhóm công tác tự đánh giá thực hiện được, đúng và đầy đủ các nội dung công việc theo tiến độ được giao.

    PGS.TS Nguyễn Xuân Phương phát biểu khai mạc khóa tập huấn Tiếp đó, TS. Lê Thị Linh Giang, Trưởng phòng Quản lý chất lượng đã giới thiệu kịch bản triển khai các hoạt động liên quan TĐG và kiểm soát tiến độ thực hiện các hoạt động của các nhóm công tác. Các thành viên tham gia hội thảo đã thảo luận việc lựa chọn kịch bản phù hợp để thực hiện báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành Quản trị Logistics. Các nhóm cũng trao đổi và thảo luận về thực hiện rà soát CTĐT, sử dụng mẫu đề cương chi tiết theo phiên bản nào. Trong khuôn khổ buổi tập huấn này, các nhóm đã được tập huấn hướng dẫn nội hàm tiêu chuẩn, tiêu chí, kỹ thuật tìm thông tin minh chứng, minh họa cách thức tra cứu minh chứng viết báo cáo. Các thành viên của nhóm công tác đã thảo luận sôi nổi về kỹ thuật tìm minh chứng, chia sẻ những kinh nghiệm đã và đang làm trong thời gian qua về tự đánh giá. Các thành viên được tập huấn rất chi tiết Khóa tập huấn công tác viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông Tư 04/2016 là dịp để viên chức, người lao động nhà trường trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tăng cường năng lực thực hiện công tác tự đánh giá, đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường. Với khẩu hiệu của Phòng Quản lý chất lượng “Chất lượng là tình yêu và là hành trình chúng ta đang đi”, qua chương trình tập huấn, mọi người sẽ hiểu rõ hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Tự đánh giá và có cái nhìn toàn diện về những mặt mạnh, mặt còn thiếu sót để hoàn thiện, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng CTĐT. Từ đó, góp phần duy trì được thế mạnh, năng lực cạnh tranh của Nhà trường như nhiều năm qua. Nguồn: Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. nguồn: www.mt.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ