Theo đó, các hoạt động khuyến mại với hạn mức và mức giảm giá cao được phép tổ chức đồng thời trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan toả và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên mọi lĩnh vực. Thông qua Chương trình các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam. – Thời gian: từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021. – Đối tượng tham gia: tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật. – Hạn mức tối đa giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại và giảm giá tối đa đối với hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại: 100% (Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ). Đây là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá, tiếp thị sản phẩm, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng, khẳng định uy tín thương hiệu và là dịp để người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn, sử dụng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong nước đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Sở Công Thương khuyến khích các Trung tâm thương mại, siêu thị; các doanh nghiệp tăng cường triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại với các hình thức khuyến mại đa dạng, đẩy mạnh giảm giá; thực hiện đúng quy định pháp luật; quản lý tốt chất lượng và giá cả hàng hóa khuyến mại, không để hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lợi ích của doanh nghiệp. Khi thực hiện hoạt động khuyến mại hưởng ứng Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành (nộp hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương Đồng Nai qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc trên trang web khuyến mại của Sở Công Thương Đồng Nai tại địa chỉ: http://dkkm.dongnai.gov.vn (đã được kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia)). 

    Nguồn: sct.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ