Hội đồng nhân dân phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa vừa tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo luật định để tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND. Đến dự có ông Nguyễn Hữu Nguyên – Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa; ông Nguyễn Kim Phước- PCT. Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa. ​Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử phường đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó đã có 21 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân, gần 10.500 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 100%. Trên cơ sở thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đúng pháp luật và thống nhất cao, tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân phường đã lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực bầu vào các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Trưởng Phó Ban và thành viên các Ban Kinh tế – Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân. Kỳ họp cũng đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân phường khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

    Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã ban hành 8 Nghị quyết liên quan, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH-QPAN tại địa phương../. Hồng Mỹ.

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ