Chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Biên Hòa đã tiến hành cấp phát các tài liệu ND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; hơn 3.000 tờ bướm và 1.220 tranh cổ động do Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Đồng Nai cấp phát đã được Phòng văn hóa và thông tin thành phố Biên Hòa chuyển về các phường xã để phân bổ cho các tổ bầu cử phục vụ cho công tác tuyên truyền trong nhân dân trước, trong bầu cử. Trước đó, 4.000 bộ khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử, mỗi bộ có 11 câu khẩu hiệu cũng đã được chuyển về để tuyên truyền tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn. Cấp phát tài liệu tuyên truyền bầu cử .

  Cấp phát tài liệu tuyên truyền bầu cử

   Từ nay cho đến ngày bầu cử 23/5, thành phố Biên Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan sinh động để cử tri hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử, qua đó góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

  Hồng Mỹ

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ