Để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, sáng 18-4, Ủy ban bầu cử thành phố Biên Hòa và các phường xã đã tiến hành diễn tập lần thứ nhất việc sử dụng phần mềm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. ​Trên cơ sở bảng số liệu giả lập dùng cho sử dụng phần mềm bầu cử, cán bộ công chức công nghệ thông tin, cán bộ phụ trách công tác bầu cử của thành phố và các phường xã đã kiểm tra việc chốt số lượng cử tri tại các tổ bầu cử và khai mạc, tiến hành cập nhật đầy đủ dữ liệu thông tin vào phần mềm thực hiện công tác bầu cử, nhập báo cáo tiến độ của các tổ bầu cử theo các mốc thời gian trong phần mềm, nhập kết quả kiểm phiếu bầu cử của các Tổ bầu cử vào hệ thống và xuất báo cáo liên quan… Diễn tập phần mềm thực hiện công tác bầu cử.

    ​Diễn tập sử dụng phần mềm thực hiện công tác bầu cử tại UBND thành phố Biên Hòa Với mục tiêu nhanh chóng, kịp thời và chính xác trong quy trình sử dụng phần mềm bầu cử, đợt diễn tập lần này nhằm giúp cán bộ phụ trách công nghệ thông tin phục vụ bầu cử sử dụng thông thạo phần mềm bầu cử, khắc phục các trường hợp lỗi phát sinh, những khó khăn trong quá trình diễn tập phần mềm bầu cử và kiểm tra rà soát toàn bộ dữ liệu, số liệu và xử lý thông tin để đảm bảo tốt nhất cho ngày bầu cử 23/5 tới. ​Hồng Mỹ​

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ