Chiều ngày 26-3, Ban chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp với các thành viên nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác bầu cử thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ tập trung trong thời gian tới. ​Chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, qua triển khai kế hoạch nhìn chung các bước thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử của thành phố Biên Hòa đảm bảo theo tiến độ thời gian và đúng luật định. Đến thời điểm này, Biên Hòa đã thành lập 8 đơn vị bầu cử, 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố. Các phường xã thành lập 193 đơn vị bầu cử, 193 Ban bầu cử. Qua thống kê, toàn thành có tổng số cử tri 623.624 người; dự kiến có 303 khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử. Thành phố và các phường xã đã tổ chức 2 bước hiệp thương theo đúng thời gian luật định, qua đó giới thiệu 64 ứng cử viên cấp thành phố bầu chọn 40 đại biểu; 1.245 ứng cử viên cấp phường xã bầu chọn 742 đại biểu. Về công tác tuyên truyền bầu cử, đã in ấn và cấp phát các tài liệu, khẩu hiệu tuyên truyền và các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; treo cờ phướng; băng rôn pano, áp phích và tổ chức nhiều chuyến xe thông tin lưu động trên địa bàn.

  Đồng chí Võ Văn Chánh – Bí thư Thành ủy Biên Hòa chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo.

  Đ/c Võ Văn Chánh – Bí thư Thành ủy chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Biên Hòa – Võ Văn Chánh đã yêu cầu tập trung triển khai tốt hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên trên địa bàn theo đúng tiến độ; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử tại các địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên theo quy định.

  Hồng Mỹ

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ