Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban bầu cử thành phố Biên hòa đã tổ chức cuộc họp với các thành viên nhằm đánh giá tiến độ thực hiện công tác bầu cử và quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

    (Đường line kèm theo) http://dnrtv.org.vn/tin-tuc-n76336/tp-bien-hoa-hop-danh-gia-tien-do-thuc-hien-cong-tac-bau-cu.html

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ