Để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban bầu cử thành phố Biên Hòa vừa tổ chức cuộc họp với các thàh viên nhằm đánh giá tiến độ thực hiện công tác bầu cử và quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. ​Theo Ủy ban bầu cử thành phố, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Biên Hòa đã thành lập 8 đơn vị bầu cử; 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố. Số đơn vị đại biểu HĐND các phường xã là 193 đơn vị bầu cử và 193 Ban bầu cử. Qua thống kê rà soát, toàn thành phố có dân số 1.072.491 người; tổng số cử tri 623.624 người sẽ tham gia bầu cử tại 307 khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử. Công tác tổ chức hiệp thương lần 1 và lần 2 diễn ra đúng thời gian luật định, qua đó có 64 ứng cử viên cấp thành phố bầu chọn 40 đại biểu; 1.245 ứng cử viên cấp phường xã bầu chọn 742 đại biểu. Căn cứ theo các quy định, Ủy ban bầu cử thành phố đã lập danh sách trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố và bàn giao cho Ban thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Biên Hòa. Đồng thời, tăng cường công tác vận động tuyên truyền, trong đó đã in ấn và cấp phát 50 bộ tài liệu bao gồm: các văn bản liên quan đến bầu cử; 4.000 bộ khẩu hiệu tuyên truyền; thực hiện 50 tấm cờ phướng; 20 băng rôn và 10 tấm pano. Đối với các phường xã đã treo 77 băng rôn, gần 3.400 áp phích; tổ chức 127 chuyến xe phóng thanh lưu động trên địa bàn.

  Họp đánh giá thực hiện công tác bầu cử.

  Họp đánh giá thực hiện công tác bầu cử Tại cuộc họp, Ủy ban bầu cử thành phố Biên Hòa đã tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử bao gồm một số nội dung như: tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên trên địa bàn; cập nhật kịp thời di biến động của cử tri và in ấn thẻ cử tri; song song với tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử tại các địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên./.

  Hồng Mỹ​ 

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ