Sáng ngày 19/3, lãnh đạo thành phố Biên Hòa đã có buổi làm việc cùng các phòng, ban, ngành để nghe báo cáo và định hướng công tác các lĩnh vực chăn nuôi, ngưng sản xuất gạch đất nung và các mục về cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh. ​Hiện các địa phương như phường An Hòa, Tam Phước, Phước Tân đều đã hoàn thành đúng lộ trình về ngưng sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn thành phố, tuy nhiên hiện nay vẫn còn từ 1 đến 2 doanh nghiệp còn nguyên liệu mộc nên dự đoán có tình trạng đốt lò vào ban đêm để tránh sự giám sát của chính quyền địa phương. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, các địa phương phải giám sát lại chặt chẽ tình trạng này, phối hợp cùng ban ngành chức năng, khu phố thành lập đoàn tăng cường theo dõi, kiểm tra đột xuất vào ban đêm, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đối với việc ngưng chăn nuôi các địa phương đều đã triển khai ổn định, doanh nghiệp chấp hành chủ trương và cam kết không tái đàn, giao trả mặt bằng theo luật định, đơn vị phường xã cũng phải thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền về ngưng chăn nuôi liên tục.

  Kế quả xử lý ngưng chăn nuôi – Lò gạch- Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh.

  Kết quả xử lý ngưng chăn nuôi, lò gạch, cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh Đối với các mục về lĩnh vực cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, phí hạ tầng các doanh nghiệp gốm sẽ thu trong vòng 10 năm, thu vào thời điểm tháng 12 mỗi năm, thành phố Biên Hòa giao về phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ Công ích thực thi, đối với trường hợp doanh nghiệp chậm tiến độ đầu tư phòng Kinh tế cần có báo cáo gửi Sở Kế hoạch Đầu tư để có các biện pháp thu hồi đồng thời đối với quỹ đất còn vôi dư thành phố Biên Hòa phối hợp cùng Sở Công thương đề xuất định hướng thu hút đầu tư để tránh lãng phí.

  Đài Biên Hòa (TA)

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ