Với yêu cầu khẩn trương và liên tục, trong suốt ngày 23/5, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Biên Hòa đã thành công tốt đẹp trong tinh thần an toàn, đúng luật định với khí thế sôi nổi, đoàn kết và dân chủ. ​Biên Hòa có 303 khu vực bỏ phiếu thuộc 30 phường xã và đơn vị lực lượng vũ trang. Kết thúc bầu cử, toàn thành phố đã có hơn 666.300 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,40%. Theo Ủy ban bầu cử TP. Biên Hòa, các Tổ bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về bầu cử cũng như an toàn phòng chống dịch bệnh. Tất cả các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở đều tập trung cao độ, tích cực làm việc, công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh. Cử tri thành phố đã phấn khởi, hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Hồng Mỹ

    Lãnh đạo UBND thành phố Biên Hoà bỏ phiếu trong ngày bầu cử 

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ