Quyết định số 1666/QĐ-BHXH được ban hành vào ngày 03/12/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam​ và có hiệu lực vào ngày 01/4/2021, Theo đó, thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ chính thức được áp dụng thay thế cho mẫu thẻ cũ. Thẻ mới có kích thức nhỏ hơn thẻ cũ trước đây, mã số thẻ chỉ còn 10 chữ số; nhỏ gọn như một thẻ ATM; thẻ được ép plastic sau khi in. Mặt sau của thẻ có các thông tin về nơi cấp, đổi thẻ; hướng dẫn kiểm tra chi phí khám, chữa bệnh – những thông tin mà mẫu thẻ trước đây không hề có. Những trường hợp sẽ được cấp thẻ bảo hiểm mẫu mới gồm: – Người mới tham gia bảo hiểm y tế. – Người cần cấp lại thẻ do thẻ cũ bị mất – Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị rách, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ.

    Anh Đào

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ