Ngày 02/4/2021, Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về về an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 đã ban hành Thể lệ số 42/TL-BTCHT. Thể lệ Hội thi quy định nội dung thi sẽ tập trung vào: Kiến thức pháp luật và phổ biến quy định pháp luật về công tác bảo vệ an toàn thông tin (an toàn thông tin mạng, an ninh mạng) và bảo vệ bí mật nhà nước. Thực trạng tình hình về việc đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước, kiến nghị, đề xuất giải pháp. Quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng về an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước. Các đội thi sẽ trải qua 4 phần thi, với hình thức thi như sau: – Phần thi tự giới thiệu (màn chào hỏi) Các đội tự giới thiệu về thành viên đội thi, làm nổi bật nét văn hóa đặc trưng của địa phương, đơn vị mình dưới các hình thức: Độc thoại, thơ, ca, hò, vè, kịch…. Thời gian tối đa cho mỗi đội không quá 06 phút, điểm tối đa 200 điểm (trong đó: Hình thức 100 điểm; nội dung hay, đúng chủ đề 100 điểm). Các đội thi quá thời gian sẽ bị trừ điểm: 01 phút trừ 10 điểm. Dự kiến thời gian cho phần thi: 90 phút cho tất cả các đội tham gia phần thi. – Phần thi hiểu ý đồng đội: Mỗi đội chọn 02 thành viên tham gia thi, trong đó 01 thành viên sẽ nhìn vào màn hình với 10 từ/ cụm từ để diễn tả cho thành viên còn lại trả lời. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Thời gian tối đa cho mỗi cặp thí sinh là 02 phút, điểm tối đa là 100 điểm. Dự kiến thời gian cho phần thi: 30 phút cho tất cả các đội tham gia phần thi. – Phần thi hiểu biết (trả lời câu hỏi kiến thức, tình huống): Mỗi đội chọn 03 thành viên tham gia thi, Ban Tổ chức sẽ đưa ra 11 câu hỏi kiến thức và 11 câu hỏi tình huống. Mỗi đội sẽ bốc thăm chọn ra 01 câu hỏi kiến thức và 01 câu hỏi tình huống trong bộ câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra. Thời gian tối đa suy nghĩ và trả lời câu hỏi là 01 phút; đội thi trả lời đúng tất cả nội dung đáp án và xử lý tình huống theo đúng quy định sẽ được 100 điểm/01 câu hỏi; trả lời sai không có điểm, trả lời đúng nhưng không đủ ý sẽ được chấm điểm theo số ý đúng. Các đội còn lại có quyền trả lời bổ sung nếu hết thời gian mà đội thi không có câu trả lời hoặc trả lời sai, trả lời không đủ ý (chỉ duy nhất được trả lời bổ sung 01 lần). Điểm tối đa cho phần thi kiến thức của mỗi đội là 200 điểm (tổng điểm 02 câu hỏi). Dự kiến thời gian cho phần thi: 90 phút cho tất cả các đội tham gia phần thi. d) Phần thi sân khấu hóa (tiểu phẩm): Các đội thi sẽ dàn dựng tiểu phẩm thể hiện được nội dung liên quan đến an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước. Tiểu phẩm đạt về hình thức, nội dung và ý nghĩa chân thực thì điểm càng cao (hình thức 150 điểm, nội dung ý nghĩa 150 điểm). Thời gian tối đa cho mỗi đội là 10 phút, điểm tối đa là 300 điểm. Các đội thi quá thời gian sẽ bị trừ điểm: 01 phút trừ 10 điểm. Dự kiến thời gian cho phần thi: 150 phút cho tất cả các đội tham gia phần thi. Về hình thức giải thưởng Hội thi: Ban Tổ chức sẽ trao 11 giải thưởng chính và 03 giải thưởng phụ. Đặc biệt, đội thi đạt giải Nhất sẽ được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và giá trị tiền mặt 10.000.000 đồng. Hội thi hứa hẹn là sân chơi mang lại nhiều kiến thức bổ ích, là diễn đàn chia sẻ hiểu biết về pháp luật an toàn toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước. Qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ an toàn thông tin, bí mật nhà nước đối với hệ thống chính trị cũng như sự phát triển của đất nước./. (Kèm theo Thể lệ số 42/TL-BTCHT) 

    Nguyễn Hải

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ