Theo chỉ đạo của Sở Y tế Đồng Nai, các Bệnh viện: Nhi đồng Đồng Nai, Đa khoa khu vực Long Khánh, Đa khoa khu vực Định Quán chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị của phòng xét nghiệm đảm bảo đủ năng lực thực hiện xét nghiệm sàng lọc, khẳng định SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR. 

    Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

    Sau khi có đầy đủ các điều kiện cần thiết, các đơn vị thực hiện thủ tục công bố phòng xét nghiệm của bệnh viện đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp độ 2 để nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Công tác chuẩn bị thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 phải hoàn thành ngay trong tháng 6-2021. Để đảm bảo công tác xét nghiệm SARS-CoV-2, Sở Y tế sẽ trang bị cho 3 bệnh viện trên mỗi đơn vị một hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử PCR trong thời gian sớm nhất có thể. Giao giám đốc các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực, Nhi đồng Đồng Nai, Phổi Đồng Nai, các Trung tâm Y tế có giường bệnh, Bệnh viện Cao su Đồng Nai và các bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn củng cố, bổ sung các đội cấp cứu điều trị Covid-19 lưu động để sẵn sàng hỗ trợ cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh khi có sự điều động. Tính đến nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị đang thực hiện xét nghiệm sàng lọc, khẳng định SARS-CoV-2 là: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Công suất xét nghiệm 5 ngàn mẫu đơn hoặc 30 ngàn mẫu gộp/ngày. Với 3 bệnh viện dự kiến sẽ thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian tới (Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Đa khoa khu vực Long Khánh, Đa khoa khu vực Định Quán), năng lực xét nghiệm của Đồng Nai có thể lên đến 50 ngàn mẫu gộp/ngày. Việt Anh 

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ