THÔNG BÁO SỐ 3

    Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa thông báo về việc thiết lập 12 vùng cách ly y tế phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa trong 21 ngày, kể từ 19 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 7 năm 2021, cụ thể: Thong bao 12 vung cach ly 9-7-2021

    Thiết lập 12 vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn . Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ