UBND tỉnh vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, Sở Y tế và Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu thiết lập khu vực an toàn với dịch COVID-19. VX312-08-2021.

    Một khu vực thiết lập vùng an toàn ở phường Tân Biên, TP.Biên Hòa – ảnh K.Lộc

    Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao, trên tinh thần “giữ sạch vùng xanh, làm sạch vùng đỏ”, giảm mức độ từ vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ) thành vùng nguy cơ cao (vùng cam), vùng nguy cơ (vùng vàng) và tiến tới trở thành địa bàn an toàn – vùng xanh bền vững, UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thiết lập khu vực, vùng an toàn với dịch Covid-19 (vùng xanh) trên phạm vi từ nhỏ (hẻm, ấp khu phố) tới phạm vi rộng (xã, phường, thị trấn và giữa các huyện, thành phố). Quốc Khánh. Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ