Ngày 31/12/2020 UBND thành phố Biên Hòa có Thông báo số 2421/TB-UBND về việc kết quả trúng tuyển viên chức Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Kế hoạch số 13666/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND thành phố Biên Hòa về tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; Căn cứ Quyết định số 8948 /QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố Biên Hòa về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; UBND thành phố Biên Hòa thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và đề nghị các thí sính trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ và nhận quyết định tuyển dụng theo quy định, cụ thể như sau: 1. Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức: Có danh sách kèm theo: DS Ket qua Trung tuyen.pdfDS Ket qua Trung tuyen.pdf 2. Yêu cầu hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo kết quả trúng tuyển các thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và gửi trực tiếp về UBND thành phố Biên Hoà (thông qua Phòng Nội vụ) trong giờ hành chính. Số 265, đường 30/04/2020, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để thực hiện đối chiếu và nhận quyết định tuyển dụng, hồ sơ gồm: – Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng chỉ, về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, bảng điểm kết quả học tập, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được kiểm định qua Cục khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp – Đối với các thí sinh có quá trình công tác trước đó phù hợp với vị trí dự tuyển, chức danh nghề nghiệp, nộp bổ sung bản sao BHXH hoặc bản ghi quá trình công tác có đóng BHXH, quyết định lương, quyết định nghỉ việc, hợp đồng lao động …của cơ quan cũ. Trên đây là thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên./. + Đính kèm thông báo và Danh sách kết quả trúng tuyển: TB kq trung tuyen TT GDNN-GDTX.

     


    Bản đồ

    bản đồ