Ngày 05/7/2021, UBND thành phố Biên Hòa thông báo thông tin chung về trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai – Lịch trình cụ thể (Xem dưới đây) ​Thong bao so 022.

    . Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ