Ngày 11/7/2021, UBND thành phố Biên Hòa thông báo việc áp dụng các biện pháp đặc thù trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa từ 00 giờ 00 phút ngày 11/7/2021 cho đến khi có thông báo mới theo Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 10/7/2021 của Ủy bann hân dân thành phố Biên Hòa.

    Thông báo khẩn số 6 (Cập nhật ngày 11/7/2021) 

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ