CDC Đồng Nai thông báo, những người đã đến các địa điểm sau… Đề nghị: – Liên hệ ngay với Trạm Y tế tại địa phương để được khai báo y tế và được hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời. – Cài đặt ứng dụng Bluzone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại https://bluezone.gov.vn./ ​

    Thông báo khẩn số 8 

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ