Từ 0 giờ, ngày 9-7, cách ly xã hội toàn tỉnh Đồng Nai theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Quý người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể nộp trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Tại Bộ phận một cửa xã chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp trường hợp cấp bách (khai tử). Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Cổng Hành chính công tỉnh Đồng Nai thông báo đến quý người dân, tổ chức như sau: – Tạm ngưng tiếp tiếp nhận trực tiếp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp. – Chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hồ sơ cấp bách (đăng ký khai tử) tại Bộ phận Một cửa cấp xã. Đồng thời khi liên hệ trực tiếp trong tình huống cấp bách, đề nghị quý người dân thực hiện nghiệm biện pháp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” và quét mã QR “checkin y tế” theo hướng dẫn. – Đối với các thủ tục có thể nộp trực tuyến qua Cổng DVC quốc gia, hoặc của tỉnh, đề nghị quý người dân nộp qua hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công của tỉnh (congdvc.dongnai.gov.vn). Kết quả sẽ được trả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Quý người dân vui lòng liên hệ Tổng đài DVC (0251). 1022 để được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và đăng ký tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

    Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh Cổng Hành Chính Công tỉnh Đồng Nai. Nguồn: congan.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ