Ngày 17/5/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 168/UBBC về việc Thông báo thời gian phát sóng video clip hướng dẫn trang trí khu vực bỏ phiếu, trình tự bầu cử, công tác kiểm phiếu. 

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ