Văn phòng Điều phối Du lịch Mê Công (MTCO) đang có nhu cầu tuyển dụng Giám đốc Văn phòng, làm việc tại Băng Cốc, Thái Lan. Thời gian làm việc 2 năm, có thể gia hạn thêm 2 năm nữa.

    Giám đốc Văn phòng có nhiệm vụ quản lý văn phòng, quản lý hợp tác/liên minh nội vùng, quảng bá du lịch và phát triển các sáng kiến trong Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS). Các ứng viên có thể nộp hồ sơ qua email. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 07-30/6/2021. Hồ sơ của mọi ứng viên ở tất cả các quốc tịch và giới tính sẽ được xem xét. Đặc biệt, ứng viên đến từ các nhà nước GMS (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam) và các ứng viên nữ được khuyến khích tham dự. Vòng phỏng vấn trực tuyến diễn ra vào tháng 8/2021. Việc bổ nhiệm chính thức dự kiến sẽ vào giữa tháng 9/2021. Thông tin chi tiết xem tại: https://www.mekongtourism.org/terms-of-reference-executive-director-mekong-tourism-coordinating-office-mtco/ Trung tâm Thông tin du lịch 

    Nguồn: mtourism.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ