Ngày 25/6/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Thông báo số 1037/TB-UBND về việc Thông báo về danh sách người Trúng tuyển kỳ kiểm tra, sát hạch những trường hợp đăc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Biên Hòa năm 2020.

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ