Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 nộp hồ sơ ứng cử kịp thời, đúng quy định, Ủy ban bầu cử tỉnh thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị,cá nhân trên địa bàn tỉnh về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử như sau: ​ Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại Ủy ban bầu cử tỉnh, địa chỉ: số 01, đường Nguyễn Ái quốc, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa.

     Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại số 01 Nguyễn Ái Quốc, Thành phố Biên Hòa ​ Về đối tượng tiếp nhận bao gồm: hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh (bao gồm hồ sơ của người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh). Về thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 24/02/2021 đến ngày 14/3/2021. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút. Riêng ngày chủ nhật (14/3/2021) thời gian tiếp nhận hồ sơ vào buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. ​ Tuấn Anh


    Bản đồ

    bản đồ