Ngày 05/8/2020 Văn pòng UBND thành phố Biên Hòa có Thông báo số 124/TB-VP về việc áp dụng các biện pháp đặc thù trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ phận Một cửa thành phố Biên Hòa.

  GP Nop ho so 1.

  Thực hiện Quyết định số 4074/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa về việc áp dụng biện pháp đặc thù trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, kể từ 00 giờ ngày 04/8/2020 cho đến khi có Thông báo mới áp dụng các biện pháp tại Bộ phận Một cửa thành phố Biên Hòa như sau: 1. Không tập trung quá 20 người trong Bộ phận Một cửa. 2. Xếp hàng lấy số thứ tự và tuân theo sự hướng dẫn, điều phối của lực lượng Đoàn viên, tình nguyện viên. 3. Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc. 4. Trường hợp chưa thật sự cần thiết, khuyến nghị người dân hợp tác đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế đến Bộ phận Một cửa thành phố; chủ động lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nhà. Để được hỗ trợ thêm, quý người dân liên hệ Tổng đài dịch vụ công (0251) 1022. Văn phòng HĐND và UBND thành phố Biên Hòa trân trọng thông báo đến người dân, tổ chức biết, phối hợp thực hiện, rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ trong thời điểm hiện tại và sẽ huy động tối đa nhân lực để phục vụ công dân trong thời gian tới. Trân trọng./. 

  Thiên Trang

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ