Lãnh đạo thành phố Biên Hòa vừa có buổi làm việc cùng các phòng, ban, ngành về việc thống nhất các ý kiến kế hoạch dự thảo thực hiện mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. ​Tại buổi làm việc, đại diện phòng kinh tế đã trình các mục trong dự thảo kế hoạch thực hiện mạng lưới các điểm giết mổ cùng các phòng, ban, ngành và lãnh đạo thành phố duyệt. Theo từng chức năng và nhiệm vụ, các phòng, ban đã đóng góp ý kiến, thống nhất các phần việc của mình, xây dựng kế hoạch theo 3 lộ trình, năm 2021 đến năm 2022: đẩy mạnh tuyên truyền di dời 14 cơ sở giết mổ vào các cơ sở giết mổ động vật tập trung, năm 2023 đến năm 2025: ổn định các cơ sở giết mổ đảm bảo nhu cầu cho xã hội và từ năm 2025 đến năm 2030: rà soát, điều chỉnh, bổ sung mạng lưới các cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế và điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thành phố.

  Thống nhất kế hoạch cơ sở giết mổ tầm nhìn 2030.

  Thống nhất kế hoạch cơ sở giết mổ tầm nhìn 2030 Sau khi thống nhất các mục, phòng kinh tế sẽ điều chỉnh kế hoạch theo hướng phù hợp, đồng thời UBND các phường xã tăng cường tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân không thực hiện giết mổ động vật trái phép, kiểm tra giám sát hoạt động giết mổ, kinh doanh động vật trên địa bàn quản lý, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

  Thùy Anh

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ