Sau 01 buổi làm việc, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. ​ Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 04 nội dung: Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Thủy điện Phú Tân 2 trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Định Quán; quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020. 

  Đại biểu thảo luận tại kỳ họp

   Qua thảo luận, đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nghiên cứu, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách và Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; đồng thời, lãnh đạo các sở ngành đã báo cáo, giải trình thêm về những vấn đề đại biểu quan tâm và nhận được sự đồng tình của đại biểu. Kết quả kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 04 nghị quyết, trong đó có 01 Nghị quyết được ban hành theo trình tự rút gọn để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

  Chủ tọ​a kỳ họp biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 19

  Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu trong việc phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; đồng thời, đề nghị UBND khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện các Nghị quyết, đảm bảo theo đúng tinh thần, nội dung đã được HĐND tỉnh nhất trí ban hành. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ khác cũng phải được tiến hành đồng thời, khẩn trương và nghiêm túc là: nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và chuẩn bị kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND tỉnh.

  Lê Lài

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ