​Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai; Báo Đồng Nai về việc phối hợp thông tin,tuyên truyền Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8. Theo đó, Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ được tổ chức tại địa chỉ Book365.vn từ ngày 17/4/2021 đến ngày 15/5/2021 trên phạm vi toàn quốc (lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 ngày 17/4/2021). Với thông điệp “Sách cho mọi nhà“, Hội sách trực tuyến quốc gia 2021 được tổ chức với mục đích tạo sân chơi kết nối các nhà làm sách, cung cấp sách đến bạn đọc, góp phần phát triển văn hoá đọc sâu rộng trong cộng đồng. Qua việc kết nối sách và bạn đọc, hỗ trợ giảm thiểu chênh lệch trong văn hoá đọc giữa các vùng, đặc biệt ở những khu vực vùng sâu vùng xa nơi thiếu thốn về sách. Đồng thời tạo điều kiện giúp các đơn vị xuất bản ứng dụng công nghệ hiện đại thực hiện chuyển đổi số, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động, kết nối kinh doanh và quảng bá thương hiệu. Kết hợp tổ chức ngày hội bản quyền giao lưu bản quyền sách giữa các đơn vị Việt Nam và thế giới… Để tạo sức hút, kết nối Hội sách trực tuyến đến với học sinh, sinh viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh: chia sẻ, thông tin về Hội sách đến giáo viên, học sinh, sinh viên và hội viên trên địa địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng thông tin qua các kênh như trang thông tin điện tử, mạng xã hội zalo, Facebook, Fanpage…nhằm vận động, khuyến khích giáo viên, học sinh, hội viên tích cực tham gia, nghiên cứu, học tập và tìm hiểu về Hội sách, tạo thói quen đọc sách trong giới trẻ…Riêng đối với Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa (chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã) ngoài việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2620/KH-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh, cần đặc biệt thông tin về Hội sách trực tuyến Quốc gia để người dân biết, tham gia, tìm hiểu.

    T.H

    Nguồn: stttt.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ