Ngày 11/01/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV về việc Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ