Ngày 23/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2020 / TT-BTC Hướng dẫn thiết lập dự án, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ 2021-2026.

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ