Ngày 19/4/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc Thu hồi đất của ông Vũ Mạnh Đồng tại phường Tân Biên

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ