Ngày 23/6/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 8362/UBND-KGVX về việc Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến trường hợp F1 trên địa bàn phường Bửu Long.

    Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 .

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ