Nhằm tổ chức thực hiện các quy định pháp luật lao động đồng thời duy trì và ổn định quan hệ lao động, các doanh nghiệp cần quan tâm thực hiện báo cáo định kỳ liên quan lao động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19,…Cụ thể như sau: 1. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: Về chế độ báo cáo định kỳ: Các doanh nghiệp thực hiện các biểu mẫu báo cáo về lao động và gửi về Ban Quản lý trước ngày 10/6/2021, bao gồm các biểu mẫu sau: Mẫu 1 (Báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2021); Mẫu 2 (Báo cáo về việc thành lập Công đoàn, xây dựng Nội quy, Thỏa ước, Thang bảng lương và Nhà ở cho người lao động); Mẫu 3 (Báo cáo tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2021); Mẫu 4 (kết quả Chương trình hành động cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động); Mẫu 6 (Báo cáo về tình hình sử dụng lao động nước ngoài 06 tháng đầu năm 2021). Thời kỳ báo cáo tính từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/5/2021. Lưu ý các biểu mẫu báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm 2021 đều đã được cập nhật mẫu mới theo quy định pháp luật lao động và được đăng tải tại website Ban Quản lý (http://diza.dongnai.gov.vn – Biểu mẫu báo cáo – Thống kê). 2. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc: Ngày 14/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, thay thế Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp đã nhận thức rõ tính hiệu quả và tầm quan trọng của quy chế dân chủ tại cơ sở, việc tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc được vận dụng linh hoạt, đi vào chiều sâu, chất lượng các cuộc đối thoại được nâng lên. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng quan tâm hơn đến hoạt động thương lượng tập thể, kịp thời xây dựng và ký kết những điều khoản có lợi hơn so với quy định pháp luật lao động, tạo điều kiện để người lao động tham gia giám sát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo dân chủ tại doanh nghiệp. Để phát huy những kết quả đã đạt được, phát triển quan hệ lao động hài hòa, hạn chế tranh chấp lao động tại doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ theo những nội dung mới quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ (từ Điều 37 đến Điều 48 Chương V), chủ động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

    Doanh nghiệp có thể tham khảo Mẫu quy chế dân chủ tại cơ sở tại website http://diza.dongnai.gov.vn/Biểu mẫu báo cáo – Thống kê. 3. Nâng cao công tác phòng chống dịch Covid-19: Hiện nay, diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều tình huống khó lường; một số nơi có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là việc thực hiện quy định 5K, trong đó là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người, nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông báo đến các doanh nghiệp một số nội dung liên quan như sau: a. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế, nhất là bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi công cộng, tại các sự kiện, hoạt động có tập trung đông người và trên các phương tiện giao thông công cộng. Hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết. b. Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn…theo đúng quy định. c. Nâng cao hơn nữa tinh thần phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; luôn trong trạng thái chủ động để ứng phó với tình huống xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch theo hướng dẫn của Sở Y tế. d. Nghiêm túc thực hiện việc mời chuyên gia người nước ngoài đúng quy định. Tuyệt đối không để các chuyên gia nhập cảnh trái phép. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch (thực hiện quy định 5K, cách ly, giám sát y tế, khai báo y tế,…) nhằm tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp cùng tỉnh Đồng Nai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn. 4. Tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri ngày bầu cử 23/5/2021: Để tất cả công nhân, người lao động thực hiện quyền của cử tri trong ngày bầu cử 23/5/2021, đề nghị các doanh nghiệp sắp xếp ca, kíp và bố trí thời gian sản xuất kinh doanh hợp lý trong ngày Chủ nhật (ngày 23/5/2021) để tạo điều kiện cho công nhân, người lao động là cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảm bảo 100% công nhân, người lao động của các doanh nghiệp đi bầu cử và không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phòng Quản lý​ Lao động (Diza) 

    Nguồn: diza.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ