​Đến 31/3/2020, trên địa bàn có 127 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay với số tiền là 496,25 tỷ đồng. ​ Khi dịch Covid-19 xảy ra, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là một trong những đơn vị triển khai sớm nhất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và Thống đốc NHNN chỉ đạo toàn ngành phải triển khai ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản, chỉ thị. NHNN đã đánh giá và lựa chọn các giải pháp rất thiết thực, cấp thiết đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) trong tình hình hiện nay. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN Việt Nam, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19,… NHNN chi nhánh tỉnh đã kịp thời chỉ đạo đến cán bộ và người lao động của ngành ngân hàng trên địa bàn tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả và chỉ đạo các TCTD thực hiện cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng, tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do tác động của dịch Covid-19, trong đó có chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của NHNN Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ đề nghị của khách hàng và các kiến nghị, đề xuất có liên quan đến việc triển khai thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 của NHNN Việt Nam. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp xử lý rủi ro, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại theo quy định (giải quyết kiến nghị của HTX DVVT Quyết Thắng; Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam;… Thực hiện thiết lập đường dây nóng tại Chi nhánh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, triệt để các kiến nghị, đề xuất và khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp và các Hiệp hội trên địa bàn liên quan đến Thông tư 01/2020/TT-NHNN và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo cho các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn. Hệ thống ngân hàng đã triển khai rất tích cực. Bên cạnh việc cơ cấu lại trả nợ cũng như miễn giảm vốn vay, NHNN cũng điều chỉnh giảm phí thanh toán điện tử liên ngân hàng để từ đó các TCTD giảm phí với người dân cũng như NHNN chỉ đạo Napas giảm hai lần phí Chỉ đạo các TCTD phân tích, đánh giá, dự báo những thiệt hại, khó khăn của doanh nghiệp, người dân, khách hàng vay vốn, nhất là những lĩnh vực, ngành nghề chịu thiệt hại trực tiếp do dịch gây ra để chủ động có những biện pháp hỗ trợ kịp thời thông qua xây dựng chương trình, kịch bản hành động với các giải pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, NHNN cũng yêu cầu các TCTD không được tăng lãi suất (huy động, cho vay) và nghiêm túc thực hiện quy định của NHNN về trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên Để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính quốc tế và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, từ ngày 17/3/2020, NHNN giảm đồng bộ các mức lãi suất; miễn, giảm phí chuyển mạch, giảm mức thu dịch vụ thông tin tín dụng; giảm phí dịch vụ thanh toán trong nước qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020; giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng qua NHNN; Đặc biệt, NHNN đã chỉ đạo các TCTD thực hiện miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân tới các số tài khoản tiếp nhận hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kết quả tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (theo Công văn 1425/NHNN-TD ngày 06/3/2020 của NHNN Việt Nam): Căn cứ các văn bản, Thông tư hướng dẫn của NHNN Việt Nam, NHNN CN tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các TCTD trên địa bàn gấp rút triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch và thực hiện các báo cáo tháo gỡ khó khăn về NHNN Việt Nam kịp thời. Đến 31/3/2020, trên địa bàn có 127 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay với số tiền là 496,25 tỷ đồng. Trong thời gian thực hiện, NHNN CN tỉnh thường xuyên liên hệ các TCTD để theo dõi tình hình và hướng dẫn, đề nghị các đơn vị này khẩn trương có các biện pháp hỗ trợ kịp thời cho khách hàng bị thiệt hại giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn và báo cáo kết quả về NHNN CN tỉnh. Theo dõi chặt chẽ tình hình trên địa bàn để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.

    Nguyễn Bình ​

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ