Ngày 11/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản(Hỏa tốc) số 9363/UBND-KTNS về việc Thực hiện với các trương hợp mua bán hàng tại các siêu thị tren địa bàn Biên Hòa ​​​

    Thực hiện với các trương hợp mua bán hàng tại các siêu thị trên địa bàn. Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ