UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6379/UBND-KGVX về việc chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo các Thông báo số 131, 137 của Văn phòng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

    Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hệ thống kiểm soát ra – vào bằng việc sử dụng mã quét QR Code. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện kiên quyết, nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động đề ra các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả, thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”… Riêng với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tích triển khai các ứng dụng công nghệ bắt buộc trong phòng, chống Covid-19.

    Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone là một trong những ứng dụng hiệu quả trong công tác truy vết, khoanh vùng các ca lây nhiễm. Hiện nay, Bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết Covid-19 trong cộng đồng bao gồm các ứng dụng: Bluezone (ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần người nghi nghiễm Covid-19); NCOVI (hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện); khai báo y tế cho người nhập cảnh; hệ thống ghi nhận người đến, đi các địa điểm công cộng (thông qua quét mã QR); hệ thống bản đồ chống dịch an toàn Covid-19. Trong đó, cụ thể: 1. Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone: Ứng dụng ghi nhận lịch sử tiếp xúc của người dùng Bluezone với người dùng Bluezone khác. Dữ liệu lịch sử tiếp xúc sẽ chỉ để phục vụ cơ quan y tế sử dụng trong công tác truy vết, khoanh vùng các ca lây nhiễm, trong trường hợp người dùng là ca nhiễm, ca nghi nhiễm. 2. Ứng dụng khai báo y tế cho người nhập cảnh VHD: Việc khai báo y tế cho người nhập cảnh qua ứng dụng VHD là bắt buộc. Các thông tin khai báo sẽ giúp cho cơ quan chức năng trong việc kiểm soát tình trạng sức khỏe của người nhập cảnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. 3. Ứng dụng quản lý tờ khai y tế tự nguyện NCOVI: Cho phép mỗi người dân cập nhật tình hình sức khỏe của bản thân và của gia đình thông qua việc khai báo y tế tự nguyện. Các thông tin này giúp cho cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguy cơ có thể xảy đến với người dân khai báo y tế và kịp thời có nhưng biện pháp hỗ trợ, ngăn chặn khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 4. Hệ thống ghi nhận việc đến/đi tại các địa điểm công cộng (Mã QR Code): Các địa điểm công cộng như công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng… đều phải thực hiện kiểm soát y tế đối với khách đến và đi bằng mã QR Code và yêu cầu người dân cần khai báo y tế bằng cách quét mã QR Code khi đến các địa điểm công cộng đó thông qua các Ứng dụng trên điện thoại thông minh (gồm có 3 ứng dụng: NCOVI, VietNam Health Declaration và Bluezone). Thông qua hệ thống, người dân sẽ được cảnh báo kịp thời và được hỗ trợ các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống dịch bệnh nếu dịch bệnh bùng phát có liên quan đến các địa điểm mà người đó đã từng đến. Công tác truy vết và khoanh vùng lây lan của cơ quan chức năng cũng sẽ được thực hiện nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn nhờ dữ liệu ghi nhận được từ hệ thống. 5. Hệ thống Bản đồ chống dịch – An toàn COVID-19: Hệ thống thể hiện thời gian thực về tình hình an toàn phòng chống dịch của các cơ sở đông người, trước mắt là trường học và cơ sở y tế. Các đơn vị này hằng ngày kiểm tra và cam kết đã hoàn thành các tác vụ về phòng chống dịch, đồng thời cho phép người dân phản hồi nếu phát hiện những điểm chưa đúng. Mỗi cơ sở sẽ sử dụng ứng dụng AntoanCovid trên điện thoại hàng ngày và thường kỳ để bảo đảm việc giám sát điều kiện an toàn được thực hiện thường xuyên liên tục và minh bạch. Thanh Cảnh. Nguồn: dost- dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ