Ngày 15-6, Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành liên quan về việc triển khai đầu tư xây dựng 2 tuyến đường vành đai 3,4…

    Tại đầu cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì cuộc họp. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, dự án đường vành đai 3, 4 là 2 dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt quan trọng đối với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Do đó, hiện nay Chính phủ đã có yêu cầu các địa phương liên quan phải đẩy nhanh thực hiện các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng 2 tuyến đường này. Cũng theo Bộ GT-VT, để có thể triển khai đầu tư xây dựng 2 tuyến đường vành đai 3, 4, các địa phương cần nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các thủ tục để thực hiện giao UBND các địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm thực hiện đầu tư dự án đối với các đoạn tuyến đi qua địa bàn. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận để thống nhất phương án hướng tuyến, quy hoạch quỹ đất 2 bên các tuyến đường để khai thác tạo vốn… Tuy nhiên, đến thời điểm này, các công việc này chưa được triển khai thực hiện nên các nút thắt tồn tại, khiến 2 dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3,4 chưa được tháo gỡ, dẫn đến tiến độ chung 2 dự án vẫn còn chậm. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, hiện nay Đồng Nai cũng đang nghiên cứu lựa chọn cơ quan phù hợp để giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm triển khai dự án khi thực hiện cơ chế UBND địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch quỹ đất khai thác tạo vốn. Cùng với đó, Đồng Nai cũng đã có các đề xuất về cơ chế triển khai thực hiện đầu tư 2 dự án gồm: cho phép địa phương tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập (không tính vào tổng mức đầu tư của dự án đường cao tốc) và giao cho UBND cấp huyện là chủ đầu tư thực hiện; nâng tỷ lệ góp vốn của nhà nước lên trên 50% trong quá trình triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đối với các dự án; hỗ trợ địa phương 50% tổng mức đầu tư dự án (không tính chi phí giải phóng mặt bằng). Đối với địa bàn Đồng Nai, đường Vành đai 3 đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 11,3km gồm 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 1A và 2A. Đối với đường Vành đai 4, đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài 47km, bắt đầu từ cầu Thủ Biên giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương đến ranh tỉnh Đồng Nai với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Phạm Tùng 

    Nguồn: baodongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ