Ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 9620/UBND-KGVX về việc Tiếp nhận người từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Biên Hòa và chấn chỉnh hoạt động tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. ​​​

    Tiếp nhận người từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Biên Hòa và chấn chỉnh hoạt động tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ