Ngày 10/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 9238/UBND-KTNS về việc Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và dường dây nóng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai. ​​​

    Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và dường dây nóng của Cục Quản lý thị trường Đồng Nai. Nguồn: congan.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ