Tối ngày 11-7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai đã có quyết định thiết lập 7 vùng cách ly y tế (phong tỏa) để phòng, chống dịch COVID-19.

    Chụ thể: Vùng cách ly y tế 1 tại khu vực thuộc tổ 1, khu phố 1, phường Long Bình Tân, gồm 12 hộ dân với 90 nhân khẩu. Vùng cách ly y tế 2 tại khu vực hẻm 62, khu phố 1 và một phần khu phố 3, phường Quang Vinh, gồm 58 hộ dân với 287 nhân khẩu. Vùng cách ly y tế 3 tại khu vực hẻm 128, khu phố 3, phường Quang Vinh, gồm 11 hộ dân với 93 nhân khẩu. Vùng cách ly y tế 4 tại khu vực thuộc một phần tổ 42A và một phần tổ 428, khu phố 8, phường Tân Phong, gổm 59 hộ dân vởỉ 165 nhân khẩu. Vùng cách ly y tế 5 tại khu vực thuộc một phần khu phố 2 và một phần khu phố 3, phường Hòa Bình, gồm 178 hộ với 1.120 nhân khẩu. Vùng cách ly y tế 6 tại khu vực thuộc tổ 1 và một phần tổ 8, khu phố 5, phường Long Bình, gồm 40 hộ dân và 210 nhân khẩu và Vùng cách ly y tế 7 tại khu vực đường Nguyễn Bá Học thuộc tổ 29, khu phố 2, phường Tân Mai, gồm 12 hộ dân và 65 nhân khẩu. Thời gian thực hiện cách ly y tể là 21 ngày, kể từ 21 giờ 00 phút ngày 11 tháng 7 năm 2021 Quốc Khánh. Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ