Ngày 01/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản (Hỏa tốc) số 8787/UBND-KGVX về việc Tiếp tục triển khai sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19.

    ung dung.png ​(Đính kèm file ) Xem tại đây: 


    Bản đồ

    bản đồ