Một trong những nội dung trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 là trồng cây xanh được đề xuất đưa vào Bộ tiêu chí xã NTM gắn với Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Đồng Nai dự kiến sẽ trồng 18 triệu cây, trong đó có hơn 13,5 triệu cây phân tán, hơn 4,4 triệu cây trồng rừng tập trung, rừng phòng hộ. Giai đoạn 2021-2025, Đồng Nai chú trọng phát triển mảng xanh, diện tích rừng thân gỗ lớn.

    Trong ảnh: Khách tham quan cảnh rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: B.Nguyên

    Giai đoạn 2021-2025, Đồng Nai chú trọng phát triển mảng xanh, diện tích rừng thân gỗ lớn.  Để thực hiện nhiệm vụ này cần giải pháp đồng bộ trên tinh thần trồng cây nào sống cây đó, nghiên cứu trồng chủ yếu cây gỗ lớn để giữ sinh thái môi trường cho cuộc sống người dân. Đồng Nai cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân vì đây chính là lực lượng quan trọng để thực hiện, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường. * Mô hình điểm Trồng cây và duy trì cây xanh phát triển tốt là tiêu chí khó thực hiện của các xã NTM, NTM nâng cao và kiểu mẫu. Xã Phú Thanh (H.Tân Phú) là địa phương thực hiện tốt nội dung “xanh” trong nhóm tiêu chí sáng – xanh – sạch – đẹp trong xây dựng NTM. Điểm nổi bật là địa phương này tập trung trồng các loại cây xanh là cây gỗ lâu năm như: sao, dầu… tạo mảng xanh cho các tuyến đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã. Cụ thể, giai đoạn 2015-2020, địa phương trồng được 2.360 cây phân tán, trong đó có 250 cây sao, 2.110 cây dầu, số cây hiện còn sống là 902 cây; ngoài ra, có hơn 2 ngàn m cây hoa cảnh trên các tuyến đường nông thôn của xã. Để đạt mục tiêu phấn đấu vào cuối năm 2021 đạt chuẩn xã NTM nâng cao, một trong những tiêu chí quan trọng được xã Phú Thanh quan tâm thực hiện là tạo mảng xanh cho các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm góp phần vào việc bảo vệ môi trường tại địa phương, đảm bảo cho phát triển bền vững. Theo Chủ tịch UBND xã Phú Thanh Cao Văn Đại, thực hiện chỉ tiêu trồng cây xanh gắn với xây dựng NTM nâng cao, xã đã có văn bản đăng ký cấp trên xin cấp 16,5 ngàn cây giống sao, dầu để trồng phân tán trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, năm 2021, xã sẽ trồng mới 5 ngàn cây; năm 2022, trồng 4 ngàn cây; từ năm 2023-2025, trồng 2,5 ngàn cây/năm. Địa phương cũng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong việc tập trung rà soát các diện tích đất trống, hoang hóa, đất người dân chưa có nhu cầu sử dụng để vận động người dân trồng các loại cây lâm nghiệp phù hợp, tránh lãng phí tài nguyên đất, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, chống sạt lở, xói mòn. Xã cũng huy động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị, MTTQ, các đoàn thể xã, trường học, lực lượng công an, quân sự, các tổ chức tôn giáo, các trang trại trên địa bàn tích cực trồng cây phân tán tại những nơi đất trống, ven các tuyến đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, khuôn viên công sở, cơ quan, trường học, nhà văn hóa các ấp… * Cả hệ thống chính trị vào cuộc Trong công tác xét, công nhận NTM nâng cao vừa qua, các nội dung về sáng – xanh – sạch – đẹp nói chung, nội dung xanh của Bộ tiêu chí NTM nói riêng còn nhiều khó khăn, hạn chế như: việc xây dựng, hướng dẫn thực hiện nội dung xanh trong các chỉ tiêu, tiêu chí chưa được định lượng cụ thể, rõ ràng, còn mang nặng định tính; việc thực hiện của các địa phương còn lúng túng và chưa được đồng đều giữa các khu dân cư, mảng xanh tự nhiên chưa được chăm chút, cắt tỉa, cây trồng mới; thiếu biện pháp hiệu quả để chăm sóc, nhiều tuyến đường ngõ xóm rất hạn chế mảng xanh, cây trồng chưa phong phú, đa dạng; chưa có nhiều giải pháp cụ thể để chăm sóc, quản lý cây trồng đảm bảo phát triển ổn định… Đưa chỉ tiêu cây xanh vào Bộ tiêu chí NTM là giải pháp phù hợp, cần thiết, có tính sáng tạo với mục tiêu kép: vừa thúc đẩy chương trình NTM phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trên tất cả các mặt, vừa đẩy nhanh hoàn thành Đề án trồng 1 tỷ cây xanh theo mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ. Góp ý trong việc thực hiện kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai Ngô Văn Vinh nhấn mạnh, trồng cây xanh đạt hiệu quả cao cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Việc trồng cây xanh phải thực sự trở thành phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, của các cấp, các ngành, trong từng khu dân cư với sự tham gia tích cực của mọi người dân. Cần tăng cường công tác xã hội hóa, thu hút mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế và lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế – xã hội; chương trình xây dựng NTM để trồng 18 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Ông Vinh cũng đề xuất trồng cây xanh phân tán tại khu vực đô thị và nông thôn, cần chọn loài cây trồng phù hợp với cảnh quan và điều kiện sinh thái, tập quán canh tác của từng địa phương, từng khu vực cụ thể. Ưu tiên trồng cây bản địa, thân gỗ, đa mục đích, có giá trị bảo vệ môi trường, tác dụng phòng hộ; cây quý hiếm, mang bản sắc văn hóa địa phương. Trồng cây xanh trong vùng tập trung cũng cần ưu tiên cây bản địa, sinh trưởng được trong điều kiện khắc nghiệt và có khả năng chống chịu tốt. Trong đó, các khu vực ưu tiên như: Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên, rừng phòng hộ đầu nguồn… Ông Cao Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Phú Thanh (H.Tân Phú) nhấn mạnh: “Ngoài trồng cây, công tác chăm sóc, bảo vệ sau tổ chức trồng cây phải đặc biệt được quan tâm gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân; đảm bảo trồng cây nào sống cây đó. Trong quá trình triển khai phải có phân loại, đánh giá, kiểm tra… về kết quả thực hiện. Cần biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Đặc biệt quan trọng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của cây xanh, của rừng vì nhân dân chính là lực lượng quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ cây xanh”. Bình Nguyên 

    Nguồn: baodongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ