Ngày 28/6/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Thông báo (khẩn) số 1068/TB-UBND về việc Tìm người đến Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai. ​(Đính kèm file) Xem tại đây:

    Tìm người đến Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS – Trung tâm KS bệnh tật tỉnh Đồng Nai . Nguồn; bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ