Ngày 07/4/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1821/QĐ-BYT về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 2. Theo đó, phân bổ 811.200 liều vắc xin phòng Covid-19 Vaccine AstraZeneca đợt 2 (vắc xin do Chương trình COVAX Facility hỗ trợ) cho 63 tỉnh, thành phố, lực lượng công an, lực lượng quân đội, Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế (600 liều để kiểm định và lưu mẫu).

    Trong đợt phân bổ này, tỉnh Đồng Nai được cấp 16.800 liều cho Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh để thực hiện việc tiêm chủng theo quy định. Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh các tỉnh, thành phố tiếp nhận vắc xin, bảo quản theo quy định và triển khai tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vắc xin cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15/5/2021 (đối với các đối tượng đã tiêm vắc xin đợt 1 theo Quyết định số 1469/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế thì triển khai tiêm mũi 2 khi đủ thời gian 4 tuần trở lên kể từ ngày được tiêm mũi 1); thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ động tiếp nhận và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng theo thẩm quyền quản lý gồm các lực lượng Trung ương và địa phương, hoàn thành trước ngày 15/5/2021 (đối với các đối tượng đã tiêm vắc xin đợt 1 theo Quyết định số 1469/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế thì triển khai tiêm mũi 2 khi đủ thời gian 4 tuần trở lên kể từ ngày được tiêm mũi 1); thực hiện quản lý, sử dụng vắc xin hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định và thông báo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để tổng hợp. Đối với tỉnh Đồng Nai, thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021 – 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Đề án mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP./.​ 

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ