​Chiều ngày 22/4/2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước năm 2021.

  Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Bùi Tơ Tham dự buổi họp có bà Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế, Cục Hải quan, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các ngành liên quan và phía Sở Ngoại vụ có ông Nguyễn Viết Thắng – Phó Giám đốc Sở cùng tham dự họp. ​

  Ông Lê Văn Danh – Phó Trưởng ban phụ trách điều hành Ban Quản lý các KCN tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị. Ảnh: Bùi Tơ Tại buổi họp, ông Lê Văn Danh – Phó Trưởng ban phụ trách điều hành Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, đơn vị chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tiến đầu tư trong nước năm 2021, báo cáo kết quả việc xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị dự kiến vào ngày 28/5/2021 sắp tới tại Khách sạn The Mira Central Park Hotel. Chủ đề Hội nghị dự kiến: “Đồng Nai 2021 – Đổi mới, sáng tạo – Hợp tác, cùng phát triển” hoặc “Đồng Nai tầm nhìn năm 2025 – Cất cánh cùng tương lai”. Số lượng khách mời dự kiến từ 120-150 người.

  Ông Nguyễn Viết Thắng – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bùi Tơ Sau khi lắng nghe ý kiến đại diện Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Cục Hải quan và một số đơn vị liên quan góp ý các nội dung bổ sung vào dự thảo Kế hoạch như về thành phần khách mời, phim tài liệu, brochure giới thiệu tổng quan về Đồng Nai phục vụ Hội nghị,… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã chỉ đạo các Sở, Ban nghành, đơn vị liên quan phối hợp để tổ chức công tác chuẩn bị phục vụ chu đáo Hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước năm 2021 của tỉnh, cụ thể: Chủ đề Hội nghị là “Đồng Nai – Đổi mới, sáng tạo – Hợp tác, cùng phát triển”. Thành phần tham dự Hội nghị dự kiến khoảng 120 – 150 người. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Hội nghị đảm bảo chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp với Sở Y tế theo dõi, bám sát chỉ đạo của tỉnh về tình hình dịch bệnh Covid-19 để tham mưu điều chỉnh kế hoạch kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các đơn vị liên quan phối hợp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh để triển khai công tác chuẩn bị theo nhiệm vụ được phân công: Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh và chuyển Sở Ngoại vụ dịch chuyển ngữ sang tiếng nước ngoài, quà tặng, phối hợp in Thư mời và phát hành Thư mời; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp mời khoảng 30 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước có nhu cầu đầu tư dự án trong các KCN Đồng Nai, chuẩn bị brochure tiếng Việt – tiếng Anh giới thiệu về Đồng Nai, chuẩn bị tài liệu báo cáo tại Hội nghị về tiềm năng đầu tư tại tỉnh Đồng Nai, các dự án, vị trí mời gọi thu hút dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng KCN hoặc các dự án đầu tư ngoài KCN,… Sở Ngoại vụ phối hợp mời các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Tp. Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Phần Lan,… trong đó lưu ý mời Đại diện Văn phòng tỉnh Gyeongnam và Văn phòng đại diện tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc (thuộc hai tỉnh đã có ký kết, thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Đồng Nai), Tham tán nước Cộng hòa Phần Lan tại Tp. Hồ Chí Minh phụ trách Kinh tế và Phát triển; chuẩn bị công tác biên, phiên dịch, dịch cabin tại Hội nghị bằng 4 thứ tiếng Anh, Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan chuẩn bị bộ phim tài liệu giới thiệu tổng quan về tỉnh Đồng Nai,…

  Bà Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Bùi Tơ Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban các Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo tiến độ được giao hoàn tất chậm nhất ngày 18/5, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý các bước tiếp theo./. ​BÙI TƠ 

  Nguồn: ngoaivu.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ